+ภาพข่าว

รับรางวัลหอการค้ามาตรฐาน

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย น.ส ชนเขต บุญญขันธ์ ประธานหอการค้า พร้อมด้วยนายเทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ เลขาธิการ และนายบัญชา เสมาเพชร ประธานYEC เข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ณ โรงแรมริชมอนด์แกรนด์ จ.นนทบุรี

ในการประชุมครั้งนี้หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัล “หอการค้ามาตรฐาน”ประจำปี โดยได้รับมอบรางวัลจาก นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ถือเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติประวัติสำคัญของหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการพัฒนาองค์กรอย่างมีมาตรฐานในช่วงปีบริหาร2560-2561และเป็นกำลังใจสำหรับสมาชิกหอการค้าแม่ฮ่องสอนทุกท่าน