+ภาพข่าว

วิศวะฯ มธ.คว้า 8 รางวัลจากการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมฯ

ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 26 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาของคณะ ในโอกาสที่สามารถคว้า 8 รางวัลอันทรงเกียรติ จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 47 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีผลงานจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดคือ รางวัล Gold Medal จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งที่สามารถตรวจจับแรงกระแทกจากการชนและสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยอัตโนมัติ หรือ เอสซิท (SCIT) รองลงมาคือรางวัล Silver Medal จำนวน 3 ผลงาน รางวัล Bronze Medal จำนวน 2 ผลงาน และยังมีรางวัล Special Prize อีกจำนวน 2 ผลงาน