+รอบกรุง

กฟน. แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดย่านคลองเตย

            จากกรณีที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้รับแจ้งเหตุมีผู้รับเหมาทำป้ายโฆษณาถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต 1 ราย ขณะปฏิบัติงาน บริเวณใกล้สะพานลอยตรงข้ามการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ คลองเตย ถนนพระรามที่ 4 กฟน. เร่งลงพื้นที่ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าและตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่า ผู้เสียชีวิตชื่อ นายเกรียงไกร ไพรเถื่อน อายุ 24 ปี ได้ติดตั้งป้ายโฆษณาใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณอาคารพานิช (ร้านรุ่งเกียรติชัยมอเตอร์) และสัมผัสกับอุปกรณ์สายไฟฟ้า เป็นเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูดและตกลงมาจากอาคารเสียชีวิต

            นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะมีการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป พร้อมทั้งรอผลการพิสูจน์หลักฐานของทางเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

            ทั้งนี้ กฟน. มีความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติงานพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึงการก่อสร้างใกล้แนวสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากอาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานทำให้ไฟฟ้าดูด บาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตได้ รวมถึงอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าดับ กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าอีกด้วย จึงขอแนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังควรศึกษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าแรงสูง ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำเพราะฉนวนของสายไฟฟ้าบางจุดอาจถูกกิ่งไม้อุปกรณ์พาดสายรวมถึงสภาพแวดล้อมทำให้ชำรุดมีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหมวกใส่ถุงมือ สวมรองเท้าชุดแต่งกายตามมาตรฐาน ข้อกำหนดเรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง

            หากผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ต้องแจ้งให้ กฟน. ทราบ โดย กฟน. พร้อมดำเนินการหุ้มสายไฟฟ้าแรงสูงด้วยอุปกรณ์ Line Guard ครอบสายไฟฟ้าในพื้นที่ปฎิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งสามารถขอรับบริการได้ที่ กฟน. เขตทุกเขตที่ใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน ช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA CALL CENTER  1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง