วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
ประชาสัมพันธ์รอบกรุง

ศิริราชจัดประชุมวิชาการครั้งสุดท้ายปลายปี “Science and Spirit for Healthy Longevity in Covid-19 Era”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ SICMPH 2020 – 2021 ครั้งสุดท้าย ตอนที่ 14 เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย ภายใต้หัวข้อ “Science and Spirit for Healthy Longevity in Covid-19 Era” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.สำหรับบุคลากรทางแพทย์ที่สนใจ สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ sirirajlive.com ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 และผู้สนใจสามารถรับชมผ่าน Facebook: Sirirajconference

สำหรับเนื้อหาครั้งนี้เป็นบทสรุปขั้นที่สุดของความร่วมมือระหว่างองค์กรหลักทางด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อผลักดันนโยบาย Decades of Healthy Aging 2021-2030 ขององค์การอนามัยโลก ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) วิทยากร ประกอบด้วย

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นพ.จักกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินรายการ โดย ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นอกจากงานประชุมแล้ว ยังมีนิทรรศการซึ่งจัดทำขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2563 โดยมีการจัดแสดงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการจัดประชุมวิชาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และจะจัดแสดงต่อไปจนถึงสิ้นปี 2564 ซึ่งการแสดงนิทรรศการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้รับชมได้ในรูปแบบออนไลน์ “Online Virtual Exhibition” เสมือนจริงแบบ 3 มิติ และสัมผัสการจำลองบรรยากาศแบบ 360 องศา ซึ่งจะได้เห็นพระราช จริยวัตรอันงดงาม น้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อแผ่นดินและคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยเนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ปฐมภาค 2. ในต่างแดน 3. พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน และ 4. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สามารถชมผ่าน www.si.mahidol.ac.th/Exhibit โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ โทร. 0 2419 2673 – 4, 0 2419 2678 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sirirajlive.com