วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
PR Newsภาพข่าวรอบกรุง

ติดหัวฉีดละอองน้ำ

           กฟน.ติดตั้งระบบพ่นด้วยหัวฉีดละอองน้ำบนดาดฟ้าอาคารวัฒนวิภาส เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2562 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เริ่มนำร่องติดตั้งระบบพ่นด้วยหัวฉีดละอองน้ำมากกว่า 500 หัวฉีดบนดาดฟ้าอาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย พร้อมขยายผลต่อไปยังอาคารสูงที่ทำการ กฟน. ในเขตอื่น ๆ เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล อีกทั้งมีความตระหนักในปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ในอากาศสะสมเกินค่ามาตรฐาน และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น แต่จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พบว่า ในช่วงวันที่ 6-8 ก.พ. และ 13-15 ก.พ. ค่าฝุ่นละอองอาจมีแนวโน้มรุนแรง เนื่องจากสภาพอากาศจะปิด ดังนั้น กฟน. ได้มีการนำผลการศึกษาโดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบุว่าการพ่นละอองน้ำขนาด 0.1-3 ไมครอน จากตึกสูงติดต่อกันอย่างน้อย 30 นาที ช่วยลดปริมาณของฝุ่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตึกสูงซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่ง กฟน. พิจารณาแล้ว พบว่า อาคารวัฒนวิภาส สำนักงานใหญ่ กฟน. เป็นอาคารสูงกว่า 25 ชั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตย ติดถนนพระราม 4 ซึ่งเป็นถนนที่มีการจราจรหนาแน่น กฟน. จึงดำเนินการนำร่องติดตั้งระบบพ่นด้วยหัวฉีดละอองน้ำมากกว่า 500 หัวฉีดบนดาดฟ้าอาคารวัฒนวิภาส โดยมีกำหนดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นจะคลี่คลาย

รองผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า การติดตั้งระบบพ่นละอองไอน้ำบนดาดฟ้าอาคารวัฒนวิภาสดังกล่าว ยังเป็นโครงการนำร่องเพื่อวัดประสิทธิภาพของการลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนการแก้ปัญหามลภาวะในพื้นที่โดยรอบอาคารวัฒนวิภาส ซึ่ง กฟน. จะมีการเปรียบเทียบการวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง หากการติดตั้งระบบพ่นละอองไอน้ำสามารถแก้ปัญหาฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฟน. จะดำเนินการขยายผลการติดตั้ง ไปยังอาคารสูงอื่น ๆ ณ ที่ทำการของ กฟน. เพิ่มเติม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน