วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-news

สระแก้วซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำ “สระแก้ว–สระขวัญ”

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2562 นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และข้าราชการ ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ สระแก้ว–สระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสระแก้ว เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ซึ่งกองกำลังพลเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยก่อนที่จะยกกองทัพไปปราบปรามความไม่สงบจนสำเร็จนั้นได้แวะ บริเวณสระ 2 แห่งนี้ ซึ่งมีน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใสสะอาดบริสุทธิ์ได้อาศัยน้ำดื่มและใช้มีสอยพลังและมีความเชื่อว่าขจัดโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย นับแต่นั้นเป็นต้นมาสระแก้วสระขวัญคือเป็นสัญลักษณ์แห่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีสำคัญอย่างต่อเนื่องด้วย เช่นกัน อาทินำไปใช้ในพระราชพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๗ 7รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554  ซึ่งจังหวัดสระแก้วจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์ 11.52 น.ถึง 12.38 น. พลีกรรมตักน้ำ ณ สระแก้ว-สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จากนั้น วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ฤกษ์ 17.10-22.00 น. พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดสระแก้ว พระอารามหลวงและ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ฤกษ์ 12.00 น. เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนชาวสระแก้วรวมพิธีทำน้ำอภิเษกตามวันเวลา ณ สระแก้ว สระขวัญ และวัดสระแก้ว พระอารามหลวงโดยพร้อมเพรียงกัน.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ข่าวสระแก้ว