-Healthy

10 สัญญาณเตือน! วัยรุ่น-ผู้ใหญ่เป็นสมาธิสั้น

กรมสุขภาพจิต แนะวิธีเช็คว่าเราหรือคนใกล้ตัว ทั้งที่อยู่ในวัยรุ่นและสูงวัย ส่อแววมีภาวะเป็น “โรคสมาธิสั้น” หรือไม่ ด้วยวิธีสังเกต 10 อาการ ดังนี้

วอกแวกง่าย ฟังอะไรแล้ว จับใจความไม่ค่อยได้

ทำงานเสร็จไม่ทัน ตามเวลาที่กำหนด

บริหารจัดการเวลาได้ไม่ดี

ทำงาน ผิดพลาดบ่อย หาอะไรไม่ค่อยเจอ

ชอบผัดวัน ประกันพรุ่ง

ขาดความ ย้บยั้งชั่งใจ ไม่คิดก่อนทำ

มีปัญหากับคนรอบข้างบ่อยๆ

เบื่อง่าย คอยอะไรนานๆ ไม่ค่อยได้

อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ โกรธง่าย หายเร็ว

หงุดหงิดง่าย ขี้โมไห

หากสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคสมาธิสั้น ควรรีบไปพบจิตแพทย์เพื่อประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาอย่างถูกต้องต่อไป