วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
-environmentLIFESTYLE

แล้งจัด แล้งยาว!!สัตว์ป่ายังขาดน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน สร้างแหล่งน้ำใหม่เพิ่มเติม

นายจรัส คำแพง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2563 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้จัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยการใช้ท่อบ่อซิเมนต์ ฝังไว้ให้เสมอผิวดิน และใช้หินในพื้นที่มาวางให้เป็นเกาะกลาง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าขนาดเล็กถูกขังอยู่ในท่อ และตกแต่งบริเวณให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพิ่มอีก 5 จุด เสริมให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตและมีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารอย่างเพียงพอในช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง อีกทั้งเป็นการช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 2 – 15 มกราคม 2563 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้จัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยการใช้ท่อบ่อซิเมนต์ ฝังไว้ให้เสมอผิวดิน และใช้หินในพื้นที่มาวางให้เป็นเกาะกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าขนาดเล็กถูกขังอยู่ในท่อ และตกแต่งบริเวณให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพิ่มอีก 5 จุด เสริมให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตและมีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารอย่างเพียงพอในช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง อีกทั้งเป็นการช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

ผลที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าประสบควาวามสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ ทั้งนี้จากการสังเกตุและติดตามโดยการติดตั้งกล้องดักถ่ายในพื้นที่ พบว่ามีสัตว์ป่า เช่น เลียงผา เม่น ไก่ป่า นก ลิง และสัตว์อื่นๆ มาใช้แหล่งน้ำ และโป่งเทียม เพื่อการดำรงชีวิตตามธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง

รวมแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จัดสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุปัน รวม 37 จุด และจะค่อยทะยอยสร้างไปให้กระจายเต็มพื้นที่ให้มากที่สุดตามศักยภาพที่เหมาะสมทางวิชาการต่อไป
ที่มา – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช