-Local-newsnorthern-news

คปภ.เร่งติดตามประกันจ่ายสินไหมทดแทนเหตุเพลิงไหม้โกดังลำพูน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้า บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งผลทำให้สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและตัวโกดังเก็บสินค้าได้รับความเสียหาย โดยไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่อย่างใด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เบื้องต้นตนได้สั่งการให้กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สายกลยุทธ์องค์กร สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 และสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำพูน ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับการทำประกันภัยของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน พบว่า มีการทำประกันภัยไว้ กรมธรรม์เลขที่ 14016-114-190040141 ประเภทประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (AII Risk Insurance) เริ่มคุ้มครองวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทุนประกันภัย ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องจักร 140,000,000 บาท สต๊อกสินค้า 220,000,000 บาท รวม 360,000,000 บาท โดยมีบริษัทผู้รับประกันภัย 5 บริษัท คือ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 33% บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 30% บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 15% บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 12% และบริษัท เอฟพีจีประกันภัย (ประเทศไทย) สัดส่วนรับประกันภัย 10%

นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่า บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ทำประกันภัยประเภท ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) กรมธรรม์เลขที่ 14013-114-190024762 เริ่มคุ้มครองวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครอง 31 ตุลาคม 2563 วงเงินจำกัดความรับผิด 30,000,000 บาท ต่อครั้ง โดยมีบริษัทผู้รับประกันภัย 5 บริษัท คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 33% บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 30% บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 15% บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 12% และบริษัท เอฟพีจีประกันภัย (ประเทศไทย) สัดส่วนรับประกันภัย 10%

สำหรับ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ทำประกันภัยไว้นั้น สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่าได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินความเสียหายตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว และอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลหลักฐานและจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อไป