-ชุมชน-สังคมพม.

6 ธ.ค.นี้ วันสุดท้าย! ชวนอุดหนุนคนพิการ งาน “มหกรรมของขวัญถูกใจ..ได้บุญ”

(4 ธ.ค. 62) 2562 เวลา 13.00 น. ที่ลาน Avenue Zone A ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ “Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ..ได้บุญ” ภายใต้แนวคิด “ให้….ความสุข เพื่อคนที่คุณรัก ให้….โอกาส เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้….ความรัก เพื่อโลกของเรา” ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2562 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK) เพื่อร่วมส่งความสุข ด้วยการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครอง และพัฒนา เพื่อให้ได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม กระทรวง พม. พก. ร่วมกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ…ได้บุญ” ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562 ณ ลาน Avenue Zone A ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ เป็นการเปิดพื้นที่ด้วยการนำผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มคนพิการ มาออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ 1) ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าฝีมือคนพิการ 2) มูลนิธิออทิสติกไทย ผลิตภัณฑ์ Art Story และ 3) น้องโฟล์ค ชงกาแฟ คนพิการทางออทิสติก พร้อมการแสดงของกลุ่มคนพิการ ได้แก่ 1) ศิลปินสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (S2S) รอบการแสดงวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 16.30 น. 2) นักมายากลเปลี่ยนหน้า จากสมาคมผู้ปกครองคนพิการด้านสติปัญญาแห่งประเทศไทย รอบการแสดงวันที่ 6 ธันวาคม เวลา 16.30 น. เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวง พม. พก. ขอขอบคุณบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม.ให้ได้มีอาชีพและรายได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมมอบกำลังใจและส่งต่อความสุขใน โครงการ “Gift for Give มหกรรมของขวัญถูกใจ…ได้บุญ” ได้ไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม นี้ ณ ลาน Avenue Zone A ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ