-ชุมชน-สังคมพม.

ไทยยังขาด อสม.ดูแลผู้สูงวัย พม. ตั้งเป้าฝึก 5แสนคนในปีงบ’64

ที่โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ (13 พ.ย.62) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ (IAVE) ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก 29 ประเทศร่วมอภิปราย เผยแพร่ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานจิตอาสาและหารือทิศทางของงานอาสาสมัครในอนาคต ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

นายจุติ กล่าวว่า งานวันประชุมอาสาสมัครโลก จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นงานที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ปัญหาของอาสาสมัครจากทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกและจะเป็นพื้นฐานที่ดีในประเทศไทยที่ต้องทำงานร่วมกับอาเซียนและประเทศในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเราได้รับรู้ถึงปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น โดย พม.จะจับมือและขยายผล ขยายคุณภาพและปริมาณของงานอาสาสมัคร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสามารถแก้ปัญหาสังคมไทยได้ เพราะสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้ เราสามารถนำมาสร้างส่งเสริมให้เกิดพลังมากยิ่งขึ้นได้

นายจุติ กล่าวอีกว่า ในวันนี้อาสาสมัครไทยมีหลายมิติ ในมิติที่ต้องดูแลผู้สูงวัยเราต้องการอย่างน้อย 2 ล้านคน แต่ในขณะนี้เรายังมีไม่มากพอ ทางพม.ตั้งใจว่าภายในปีงบประมาณ 63 เราจะขยายให้ได้อย่างน้อยที่สุด 2 แสนคน และภายในปีงบประมาณ 64 จะทำให้ครบ 5 แสนคน โดยจะฝึกอาสาสมัครให้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ รวมถึงปัญหาของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ฉะนั้นจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงมีการป้องกันเฝ้าระวังและสร้างอาชีพให้เขาอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

“ส่วนผู้ที่อยากเป็นจิตอาสานั้นสามารถติดต่อสมาคมอาสาสมัครได้ที่สายด่วน พม.โทร 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งได้เลยว่าอยากเป็นอาสาสมัครอยากทำงานเพื่อสังคม เราพร้อมที่จะให้ท่านได้ทำตามความฝันของท่าน” นายจุติ กล่าว