วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ขอเชิญร่วมงาน “The Sound of Silence”

       #เสียงของพวกเขาจะไม่เงียบอีกต่อไป…มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ขอเชิญร่วมงาน “The Sound of Silence”วันพฤหัสที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 17.00 น.ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมจุดเทียนรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกที่จากไป และร่วมเปิดตัวเพลง “เสียงที่เคยเงียบในหัวใจ” โดย ลูกหว้า – พิจิกา จิตตะปุตตะ

         นิทรรศการภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงแสนรัก จาก ดาราศิลปิน และ เหล่าผู้รักสัตว์ทั้งหลาย ณ มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1
เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์ และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง” เวลา 17.00-18.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 โดยมี รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร สัตวแพทย์ชื่อดัง โดยเฉพาะในวงการสัตว์พิเศษ ศ.ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดี นิเทศ จุฬาฯผศ.น.สพ.กัมปนาท สุนทรวิภาต อจ.สัตวแพทย์ จุฬาฯ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผอ.ศิลป์ ม.กรุงเทพ และมี ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน ดำเนินรายการ