-ประชาสัมพันธ์รอบกรุง

กองทัพเรือ ชวนชม นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค…”ศิลปะบนผืนน้ำ”

             กองทัพเรือ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ร่วมกับ ไอคอนสยาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ”ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562 ณ ไอคอนสยาม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

      ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น. ที่ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ซึ่งภายในงาน นอกจากการจัดให้มีนิทรรศการภาพถ่ายลวดลายของเรือพระราชพิธีพร้อมการแสดงรูปแบบ 3 มิติ ให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสลวดลายอันวิจิตรและการจัดแสดงขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำแล้ว 

ภายหลังพิธีเปิดจะจัดให้มีการแสดงสาธิตการ เห่เรือและรับฟังการเสวนาจาก    นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย กวี 2 แผ่นดินผู้ประพันธ์กาพย์เห่เรือ และ นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ ผู้ทำหน้าที่พนักงานเห่เรือ

ในส่วนของการจัดนิทรรศการ “ศิลปะบนพื้นน้ำ” ณ ไอคอนสยาม ที่กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562 นั้น ผู้เข้าชมงานจะได้ชื่นชมความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรม ความวิจิตรบรรจง ของงานช่างศิลป์ไทยผ่านลวดลายเรือพระราชพิธี ผ่านแกลอรี่ภาพถ่าย และเทคนิคพาโนราม่า โฮโลแกรม พร้อมกับการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ ในขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยผู้เข้าชมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด