-ประชาสัมพันธ์

ช้า หมด อด! เปิดเช่าพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2562

          กองอำนวยการจัดงานกาชาด ประกาศเปิดเช่าพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี โดยผู้ที่รับผิดชอบการเช่าพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2562 จะดำเนินการโดย “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” เท่านั้น!! ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเช่าพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2562 จำนวน 150 ร้าน โดยวิธีจับสลาก ได้ในวันที่ 17-18 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอำนวยนรธรรม ชั้น 4 ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2256 4623, 0 2256 4440-3, 0 2251 1218 หรือที่เว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org