-Local-newsnorthern-news

เลขาฯ อาชีวะ ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “โพดุล”

         ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่พายุโซนร้อน “โพดุล” เคลื่อนตัวเข้าสู่ ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ ทั้งภาคเหนือ และภาคกลาง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งเกิดภาวะน้ำท่วม ถนนขาดเสียหายสัญจรไม่ได้ บ้านเรือนหลายหลังน้ำท่วม เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายคน สิ่งของ และการดำรงชีพ จึงได้สั่งการให้ อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จัดหน่วย Fix it Center หรือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษา ออกช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งเรื่องการช่วยเคลื่อนย้ายคน สิ่งของ การทำอาหารแจกจ่ายรวมทั้งน้ำดื่ม

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดเตรียมงบประมาณฉุกเฉินให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแต่ละศูนย์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ในการจัดหาอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพ และหลังจากน้ำลดแล้วจะออกศูนย์เคลื่อนที่ช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยต่อไป โดยในวันนี้ (2 กันยายน) ได้มอบหมายให้นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นำคณะครู นักเรียน และนักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปวส.1 จัดตั้งโรงครัว เพื่อทำ อาหารออกแจกจ่าย โดยมีเมนู ไก่ผัดพริกแกง หมูทอดกระเทียม และไข่ต้ม จำนวน 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม

         รวมทั้ง ว่าที่ร้อยตรีนิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นำคณะครู นักเรียน และนักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการชั้น ปวส.1 จัดตั้งโรงครัว เพื่อทำอาหารออกแจกจ่าย โดยมีเมนูคั่วกลิ้งไก่ ไข่ต้ม จำนวน 500 กล่อง พร้อมทั้งน้ำดื่ม และในช่วงบ่าย มีเมนูผัดกะเพราหมู ไก่ทอด อีก 500 กล่อง พร้อมทั้งน้ำดื่ม ใส่รถหกล้อออกไปแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ณ จุดรับของบริจาค ช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วม โรงเรียนวังทองพิทยาคม โรงเรียนวัดไชยนาม องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี และโรงเรียนวัดพันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

         ทั้งนี้พบว่าในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ประสบภัยน้ำท่วม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เนินมะปราง อ.วังทอง อ.ชาติตระการ อ.นครไทยและ อ.บางกระทุ่ม ซึ่งอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คือ อ.วังทอง เนื่องจากมวลน้ำยังคงท่วมหนักในหลายพื้นที่ มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 1,000 หลังคาเรือน

         ดร.บุญรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “หากใครมีจิตศรัทธาก็สามารถนำข้าวสาร หรืออาหารแห้ง อาหารกระป๋อง มาช่วยสนับสนุนโรงครัวของวิทยาลัยได้อีกด้วย ซึ่งทุกครั้งที่ประเทศเกิดวิกฤตภัยธรรมชาติ นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาจะเร่งระดมกำลังออกให้ความช่วยเหลือ โดยนำความรู้ ความสามารถและทักษะเชิงช่างที่ได้ศึกษามาทำประโยชน์ให้กับผู้เดือดร้อน เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ และตอกย้ำจิตสำนึกความเป็นคนดีมีจิตอาสาให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วย

         “นอกจากพื้นที่ใน จ.พิษณุโลก แล้ว ทาง สอศ.ได้สั่งการไปยังทุกพื้นที่ที่น้ำท่วม ทั้งจ.ขอนแก่น และ จ.ร้อยเอ็ด ว่าพื้นที่ใดที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้สถานศึกษาในสังกัด สอศ.ได้เข้าไปช่วยเหลือ ทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของ และการทำอาหารข้าวกล่องไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีรับประทานระหว่างน้ำท่วมที่ไม่มีความสะดวกที่จะหุงหาอาหารรับประทาน และหลังจากน้ำลดแล้ว ทาง สอศ.จะมีหน่วยบริการ fix it center ไปรวมกันเพื่อที่จะให้บริการซ่อมสร้าง ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย และอุปกรณ์การใช้อื่น ๆ ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุด ขณะนี้ได้สั่งการไปทั่วประเทศแล้ว” เลขาฯ กล่าว