-ประชาสัมพันธ์

SACICT  เปิดกรุ “ผ้า” หาเจ้าของ (ใหม่) ถึง 30ส.ค.นี้

            การจัดกิจกรรม เปิดกรุ “ผ้า” หาเจ้าของ (ใหม่) ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดขึ้น เป็นหนึ่งในงานนิทรรศการ “หัตถกรรมแห่งบรรพชนไทย ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อส่งเสริมคุณค่างานหัตถศิลป์ “ผ้าทอ” ทั้งในและต่างประเทศ ผลงานในครอบครองของบุคคลชั้นครู และกลุ่มนักสะสมและผู้รักผ้าทั้งหลาย รวมทั้งผู้ใช้ผ้าทอในชีวิตประจำวัน ได้มีโอกาสได้ชื่นชม สัมผัส เก็บรักษา และได้นำไปใช้ประโยชน์

            ภายในงานเปิดกรุ “ผ้า” หาเจ้าของ (ใหม่) ได้รับความสนใจจากคนรักผ้าได้มาพบปะและร่วมชื่นชมกับผ้าผืนงามด้วยความอบอุ่น สำหรับผ้าไฮไลท์ อาทิ ผ้าจากกรุผ้าที่งดงามทรงคุณค่า ของ อ.แก้วสิริ เอเวอร์ริ่งแฮม (คุณแม่ของ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม นักแสดงชื่อดัง) กรุผ้าของ อ.เผ่าทอง ทองเจือ กรุผ้าของ อ.โกมล พานิชพันธ์ ผ้าสะสมของรักของหวง และยังมีคุณพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ จากแบรนด์พิจิตรา กรุผ้าของ คุณอัครเดช นาคบัลลังก์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ “สะบันงา” จังหวัดเชียงใหม่ นักสะสมผ้าผู้มีประสบการณ์ด้านผ้าไทย และผ้าชาติพันธุ์มาอย่างยาวนาน  นอกจากนี้ยังมีผ้าหายากมากมาย อาทิ ผ้าซิ่นตีนจก  ผ้าซิ่นไทลื้อ ผ้าซิ่นเมืองฮุน  ผ้าปกหัวนาค  ผ้าซิ่นลาวครั่ง ผ้ากราบไทแดง    ผ้าลุนตะยาอะเชะ ผ้าแพรยกดอก ผ้ามัดหมี่โบราณ    ผ้าซิ่นมัดหมี่ตีนแดง  ผ้าซิ่นภูไท ผ้ากั้งไทแดง  ผ้าเบี่ยงไทแดง  ผ้าซิ่นคำเคิบไหมเงิน  ผ้ากั้งไทพวน ผ้าซัมป๊วดโฮล  ผ้าจวนตานียกทอง  ผ้าซิ่นตีนจกไหมเงิน-ไหมคำ (ทอง) ผ้าโฮลปิดาน  ผ้าลุนตะยาอะเชะ เป็นต้น

            บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองความรักความผูกพันในเรื่องผ้าหลากหลายหลาย ที่มีทั้งความสวยงาม มีอัตลักษณ์ และเรื่องราวที่เจ้าของกรุผ้ามีความรัก หวงแหน และผูกพัน

            นิทรรศการ “หัตถกรรมแห่งบรรพชนไทย ใต้ร่มพระบารมี” เปิดให้ชม ทุกวัน (หยุดทุกวันพุธ) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ถนนราชดำเนิน เชิงสะพานผ่านฟ้าฯ) วันนี้  ถึง 30 ส.ค. 62 เวลา 10:00-19:00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ