-รอบกรุง

เย้ยกม.!! จับผับหรูย่านอโศกเปิดบริการบารากู่โจ๋งครึ่ม

         เมื่อคืนวันที่ 1ส.ค.2562 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มอบหมายให้นิติกรกลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย และกลรสาธารณะ กองงานคณะกรรมการรควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร่วมสนธิกำลังกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย โดยเข้าตรวจผับหรูชื่อดัง ย่านอโศก กรุงเทพฯ

ผลการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ฯ พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 หลายข้อหา ได้แก่ มาตรา 27 (3) ผู้ขายปลีกกระทำการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตขายยาสูบ มาตรา 27 (7) ผู้ขายปลีกเร่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 38 วรรค 2 ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีภาพคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนดบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 43 เจ้าของผับไม่จัดให้พื้นที่ทั้งหมดของผับเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรา 46 เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้ดูแลผับ ไม่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าพื้นที่ผับทั้งหมดเป็นเขตปลอดบุหรี่ และไม่ควบคุมดูแลห้ามปราม หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

นอกจากนี้ ยังพบการเปิดให้บริการเตาบารากู่เป็นจำนวนมากแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการขัดคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้เชิญตัวผู้จัดการร้านไปยังสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อสอบปากคำ ลงบันทึกประจำวัน และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป