วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-news

นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วม สปสช. เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมส่งมอบบ้านพื้นที่ 2ตำบล 2อำเภอ

นครสวรรค์ (24 ตุลาคม 2566) พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.นครสวรรค์ เดินทางไปส่งมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ ณ ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ และ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยมี นายเศรษฐา พันธุ์วิริยะพงษ์ ส.อบจ. อ.หนองบัว เขต 1 นายภาณุวัฒน์ เหลืองสุรภีสกุล นายก อบต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว นายสิริชัย ศรีสิทธิการ นายก อบต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อสม. ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมส่งมอบบ้าน ข้าวสาร ที่นอนยางพารา ปัจจัยดำรงชีพ รวมจำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย

1. บ้านของ น.ส.เฉลียว นัยวิริยะ อายุ 73 ปี (เสียชีวิตแล้วหลังจากปรับสภาพบ้าน) บ้านเลขที่ 75 ม.3 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ทาง อบจ. และ สปสช. ได้ปรับสภาพห้องนอนชั้นล่างให้ โดยมี นางเปลว คลองสิน พี่สาว อายุ 83 ปี พร้อมสามี เป็นผู้รับมอบบ้านจาก พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ แทน

2. บ้านของ น.ส.เพลิน พัดศรี อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 76 ม.1 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดย อบจ. และ สปสช. ได้ปรับสภาพพื้นบ้าน ผนังบ้านและหลังคา

3. บ้านของ น.ส.ฉอ้อน พรหมทรงศิล อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 67/1 ม.7 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดย อบจ. และ สปสช. ได้ปรับสภาพโดยการตีฝ้า เปลี่ยนหลังคาบางส่วนและเทพื้น

4. บ้านของ นางขวัญเรือน จาดขำ (อายุ 50 ปี) บ้านเลขที่ 34/3 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ผู้พิการทางการมองเห็น โดย อบจ. และ สปสช. ได้ปรับสภาพหลังคา พื้นที่ชานบ้านราวจับ ระแนงกันตกและบันได

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน เรียบร้อยแล้ว และในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อบจ.นครสวรรค์ ตั้งเป้าดำเนินการให้ได้ จำนวน 200 หลัง เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว : ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์