วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสานจิตอาสา

กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับรพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดกิจกรรมจิตอาสา Army Barber&หมอเดินเท้า

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา Army Barber โดยการจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ด้วยการออกให้บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าบริการให้กับเด็กนักเรียน คนชรา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่บ้านศรีวิไล ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ “Army Barber” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับประชาชน และในวันเดียวกันนี้หน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ “ชุดหมอเดินเท้า” ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่

จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความประทับใจ ความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ กรมทหารราบที่ 13 และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้
ข้อมูล/ภาพข่าว :ร.ต.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13