วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-LIFESTYLEพช.

ผวจ.นนท์ ชวนคนนนท์ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ”สมเด็จพระพันปีหลวง”

นนทบุรี (3 พฤษภาคม 2565) เมื่อเวลา 09.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี นำคณะผู้บริหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดนนทบุรี ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย และผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดกิจกรรมโดยการประดับผีเสื้อจากผ้าไทยบนผืนผ้าไหม และได้กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากทางรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้นำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยให้มีสีและขนาดที่แตกต่างกันไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ จังหวัดนนทบุรีจึงได้เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อ พร้อมมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมใจคนนนท์ในครั้งนี้ โดยมีนายสรพล ถีระวงษ์ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2560 ในนามกลุ่มมรดกสยาม นางสุชฎา คล่องนักรบ ผู้ประกอบการ OTOP แบรนด์ MAKA ดีไซน์ และนางสาวลัดดา วัลยาเล ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เกาะเกร็ด ลัดดาบาติก เป็นผู้แนะนำวิธีและต้นแบบในการประดิษฐ์ผีเสื้อในกิจกรรมครั้งนี้

ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้นำทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ องค์กรเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย กพสจ. เครือข่ายผู้ประกอบการโอทอป ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด จัดส่งให้จังหวัดนนทบุรี รวบรวมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ ต่อไป

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #กรมการพัฒนาชุมชน #จังหวัดนนทบุรี
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี