วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมพช.

ผวจ.นนท์ เชิญชวนอุดหนุนกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP นนทบุรี สนับสนุนสินค้าชุมชน

ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (25 พ.ย.2564) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร่วมเยี่ยมชมกระเช้าของขวัญ OTOP และของฝากอื่นๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนของดีจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่หมู่บ้านชุมชนของจังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าฯ นนท์ ได้กล่าวเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ร่วมอุดหนุน และสั่งจองกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมการประชุมเป็นอย่างมาก รวมถึงผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ที่ให้ความสนใจชุดของขวัญ OTOP เพื่อส่งมอบความสุขให้ลูกค้าธนาคารในช่วงเทศกาลปีใหม่ และจากการสนับสนุนช่องทางการตลาดวันนี้ สามารถสร้างรายได้เป็นเงิน 95,990 บาท

นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรี ยังวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการส่งเสริมการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี โดยนักการตลาดรุ่นใหม่ จะเป็นกลไกส่งเสริมด้านการตลาดผ่านช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โทร. 02 580 0704 หรือผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค OTOP นนทบุรี

มาร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP สนับสนุน 1 ชิ้น ช่วยชุมชนได้หลายครอบครัว
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
#OTOPของดีเมืองนนท์