วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-EconomicsIT

ทีเอชนิค-บีเคนิกซ์ จัดประชุมออนไลน์ BKNIX Peering Forum 2021 พัฒนาภาพรวมอินเทอร์เน็ตไทย

มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ บีเคนิกซ์ จัดประชุม BKNIX Peering Forum 2021 งานประชุมการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 มุ่งพัฒนาความร่วมมือกับผู้ให้บริการจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมอินเทอร์เน็ตในประเทศมีความเร็วสูงขึ้นและลดค่าใช้จ่าย มีผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เชนจ์ และด้านโครงข่ายซีดีเอ็นระดับโลกร่วมเป็นวิทยากร

ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) กล่าวว่า “มูลนิธิทีเอชนิค และ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกของไทย ร่วมกันจัดประชุม BKNIX Peering Forum 2021 ขึ้นซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการคลาวด์ ทั้งในและต่างประเทศ ปีนี้เราได้รับเกียรติจาก ดร.เคอร์ทีส ลินด์ควิสต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลอนดอนอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์เชนจ์ ประเทศอังกฤษ ร่วมกล่าวปาฐกถาในเรื่องวิวัฒนาการของการเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรศึกษาและนำมาพัฒนาต่อยอดเพราะการเชื่อมต่อมีความสำคัญต่อการเติบโตของอินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อจะมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมการลดช่องว่างทางดิจิทัลและการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ นับเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่ง”

นายสหัสชัย คงจุ้ย กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด กล่าวว่า “ความพิเศษของปีนี้คือ BKNIX ได้ประกาศความร่วมมือกับ LINX ผู้ให้บริการจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศอังกฤษที่มีสมาชิกมากกว่า 900 ASN นับว่าเป็นหนึ่งใน IX รายใหญ่ของโลก และจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศญี่ปุ่น JPNAP เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนทราฟฟิกกันระหว่างสมาชิกของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะส่งผลดีกับสมาชิกของบีเคนิกซ์และผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศ ทำให้ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตดียิ่งขึ้น พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ลดลง”

ในปีนี้งานประชุม BKNIX Peering Forum 2021 ได้ปรับรูปแบบงานเป็นการประชุมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากทั่วโลกยังอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งหัวข้อภายในงานกำลังอยู่ในความสนใจ ทั้งเรื่องระบบนิเวศน์ของระบบคลาวด์, โครงข่ายวรจรสื่อสารในภูมิภาค, เทรนด์ของการนำส่งข้อมูล และการจัดการด้านความปลอดภัยของเครือข่าย นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังได้เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเจรจาหาความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ISOC, AWS, APNIC, กสทช, Netflix, TCC Technology, Akamai, 3BB, TrueIDC, PCCW Global, THNIC และ NSRC ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบตัวแทนจากองค์กรเหล่านี้บนแพลตฟอร์มการประชุมและพบปะสังสรรค์ออนไลน์อีกด้วย

ผู้เข้าร่วมงานประชุม BKNIX Peering Forum 2021 ประกอบด้วย ผู้ที่อยู่ในองค์กรกลุ่มธุรกิจสื่อสารและอินเทอร์เน็ตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการโครงข่ายจัดส่งข้อมูล, ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณ, ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย, กัมพูชา, จีน, เยอรมัน, ไนจีเรีย, แอฟริกาใต้, ฮ่องกง, อินเดีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, ปากีสถาน, สวีเดน, สิงคโปร์, ออสเตรีย, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์กว่า 200 คน

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและรับชมงานประชุมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ peeringforum.bknix.co.th