วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-เกษตรD.I.Y

“น้ำส้มควันไม้” ภูมิปัญญาชาวบ้าน..ตัวช่วยเกษตรกรปราบศัตรูพืช

น้ำส้มควันไม้(Wood vinegar) คือ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นผลผลิตที่ได้จากการเผาถ่านมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาล ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในครัวเรือน การเกษตร และการปศุสัตว์

กิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน ของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สาธิตการผลิต “น้ำส้มควันไม้” ซึ่งเกิดจากควันของการเผาถ่านในช่วงไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านเมื่อทำให้เย็นลงจะควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ และนำน้ำส้มควันไม้ที่ได้มาทิ้งให้ตกตะกอน 90 วัน จะแยกตัวเป็น 3 ระดับ คือ น้ำมันเบา (ลอยอยู่ผิวน้ำ) น้ำส้มควันไม้ (อยู่ตรงกลาง) และน้ำมันทาร์ (ตกตะกอนอยู่ด้านล่างสุด)

ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้สำหรับการเกษตร
-ผสมน้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นประโยชน์และแมลงในดินทำก่อนการเพาะปลูก 10 วัน
-ผสมน้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร ช่วยรักษาโรคราและโรคเน่า
-ผสมน้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ช่วยขับไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา
-ผสมน้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร ต่อน้ำ 500 ลิตร ช่วยเพิ่มผลผลิตและเร่งการเจริญเติบโต พ่นที่ผลอ่อนหลังจากติดผลแล้ว 15 วัน

วัสดุในการเผาถ่าน
1. อิฐ 50 ก้อน
2. เตรียมไม้ที่ต้องการจะเผา (ควรเป็นไม้ฟืนที่สภาพหมาดๆ)
3. ถังน้ำมัน 200 ลิตร 2 ถัง
4. ไม้ไผ่ จำนวน 2 ลำ ยาว 8 เมตร พร้อมเจาะรู
5. หาวัสดุมารองรับน้ำส้มควันไม้ เช่น ขวดพลาสติก

วิธีการเผาถ่าน ใส่ไม้ลงถังประมาณ 80 กก. ทำการจุดไฟหน้าเตาและปิดฝาเตาให้สนิท โดยเริ่มเก็บน้ำส้มที่อุณหภูมิปากปล่อง 80 องศา และหยุดเก็บที่ 150 องศา โดยอุณหภูมิดังกล่าวจะไม่มีสารก่อมะเล็ง ใช้เวลาเผา 10 ชม. จะได้ถ่าน 15 กก. ได้น้ำส้มควันไม้ 2 ลิตร