-eastern-news

ประชาสระแก้วรวมใจเป็นหนึ่ง ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

         เมื่อวันที่ 6 เม..ย. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และข้าราชการ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า พร้อมกันประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อทำน้ำอภิษก งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณ สระแก้ว-สระขวัญ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสระแก้ว เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ซึ่งกองกำลังพลเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยก่อนที่จะยกกองทัพไปปราบปรามความไม่สงบจนสำเร็จนั้นได้แวะบริเวณสระ 2 แห่งนี้ ซึ่งมีน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใสสะอาดบริสุทธิ์ ได้อาศัยน้ำดื่มและใช้ มีพลังและมีความเชื่อว่าขจัดโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย

          นับแต่นั้นเป็นต้นมาสระแก้วสระขวัญคือเป็นสัญลักษณ์แห่งบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีสำคัญอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน อาทิ นำไปใช้ในพระราชพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๗ 7รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554

          ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดสระแก้วพระอารามหลวง อ.เมือง จ.สระแก้ว ในวันที่ 8 เม.ย.นี้
. นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว