วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-southern-newstravel

รมว.กก.ตรวจความพร้อมเปิดด่านพรมแดนเบตง เม.ย.นี้ กระตุ้นการค้า-ท่องเที่ยว 3 จชต.

สงขลา (25 มีนาคม 2565) เมื่อเวลา 10.00 น.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วย นายนาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมงาน “เฉลิมฉลองโนรา ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” ณ วัดพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งคณะฯ ได้คณะร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ เพื่ออุทิศแด่ครูต้นและบรรพบุรุษโนรา บริเวณบันไดพญานาค พร้อมถวายเครื่อง 12 ประกอบด้วย ขนมแดง ขนมขาว ขนมโค ข้าวแกง หมากพลู ผลไม้ ดอกไม้ ธูปเทียนทองอ่อน ร่วมกับทายาทผู้สืบทอดในสายตระกูลผู้ดูแล ทวดนวลทองสำลี ประกอบกับ รับฟังพระสงฆ์สวดสมโภช และรำโนรา 6 คน เพื่อถวายทวดนวลทองสำลี

จากนั้นจึงได้อัญเชิญทวดขึ้นประดิษฐานยังแท่นเบญจา บริเวณลานหน้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ ศรีรัตนมหาธาตุ โดยมีครูหมอโนราประกอบพิธีไหว้ครู และมีโนราจำนวน 164 คน รำถวายเป็นพุทธบูชาหลวงปู่ทวด และทวดนวลทองสำลี

ในช่วงบ่าย คณะรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเบตง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา รวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ ล่องชายแดนใต้ ณ ด่านพรมแดนเบตง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และหารือเส้นทางเชื่อมการท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการสำหรับสถานประกอบการในพื้นที่ต่างๆ แม้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยทางสาธารณสุขมาเป็นอันดับหนึ่ง

ทั้งนี้ การเปิดด่านชายแดนจะทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนกลับมาสู่สภาพเดิม ซึ่งในขณะนี้ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการยกเลิก RT-PCR ก่อนเข้าประเทศในเดือนเมษายน 2565 และแน่นอนว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ตามมา การเปิดพรมแดนเบตงจะดำเนินการภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

#amazingTHAILAND
#หรอยแรงแหล่งใต้
#SauorySouth
#ชีพจรลงSouth
#เบตงยิ่งกว่าโอเค
#ทททชวนเที่ยว
#เบตง
#เที่ยวยะลาAmazingยิ่งกว่าเดิม