วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-AgriEconomics

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ ขอให้ผู้เลี้ยงตรึงราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลราคาหมูขุน-เนื้อหมูสดทรงตัว ทุกภูมิภาค

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 35/2565) วันพระที่ 3 กันยายน 2565

ทุกภูมิภาคราคาสุกรขุนยังคงทรงตัว ผลผลิตโดยเฉลี่ยที่ออกตลาดต่ำกว่าความต้องการบริโภคเล็กน้อย โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เริ่มต้น 1 กันยายนที่ผ่านมา ภาพรวมประชาชนเข้ามาจับจ่ายยอดรวมสูงมาก ส่งผลดีให้การจับจ่ายทั้งเนื้อสุกร และธุรกิจอาหารดีขึ้น

ส่วนการกำจัดขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรนั้น เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งระบุถึงการสั่งการของรัฐมนตรีเฉลิมชัยว่าให้จัดการขั้นเด็ดขาดถ้าพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบ พร้อมกับยังกล่าวว่าไม่พบเชื้อ ASF กับฟาร์มในประเทศทั้งระบบมากว่า 50 วัน กรมปศุสัตว์กำลังเร่งฟื้นฟูฟาร์มสุกร ประสานหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้รายย่อย ทั้งช่วยปรับปรุงระบบการป้องกันโรคของฟาร์ม และการรับรองฟาร์ม

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอให้ผู้เลี้ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ทรงตัวที่ 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ