-Local-newsข่าวแดนอิสาน

หน่วยทหารในจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเปิดค่ายรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ยินดีต้อนรับสู่ “ครอบครัวกองทัพบก”

ที่สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พันเอก บริสุทธิ์ สุจินพรัหม เสนาธิการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และคณะผู้บังคับบัญชา ได้ตรวจเยี่ยมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/66 ที่เข้ามารายงานตัว จำนวน 658 นาย โดยมี พลตรี ยุทธนา มีทิพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ และได้พบปะทหารกองประจำการที่เข้ารายงานตัว และญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งบุตรหลาน

กระบวนการรับทหารใหม่ในผลัดที่ 2 นี้ได้จัดตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อคัดแยกกลุ่มทหารใหม่เข้ารับการฝึกเบื้องต้น 6 สัปดาห์อย่างเหมาะสม เป็นการฝึกให้มีความเข้มแข็งควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้มีระเบียบวินัยและสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นทหารกองประจำการที่พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาประเทศ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ส่งเสริมให้ทหารกองประจำการมีศักยภาพเป็นบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพบกต่อไป

ทั้งนี้หน่วยทหารจะเปิดให้ญาติและผู้ปกครองเข้าเยี่ยมทหารใหม่ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของการฝึก และจัดกิจกรรม Open House เปิดค่ายรับญาติทหารใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2566 นี้
ข้อมูลภาพ/ข่าว : ร.ต.กฤษฎา มณีใส #กรมทหารราบที่ 13