วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-news

ดีอี.เดินหน้าอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ฉะเชิงเทราโชว์ความสำเร็จใช้ขายมะม่วงออนไลน์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัยปลัดกระทรวง ดีอี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จการใช้ประโยชน์จุดติดตั้งอินเตอร์เน็ตประชารัฐ บ้านวังสะแก หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชาวบ้านทั้งเด็กเล็ก นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับชุมชน โดยมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามงานโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐและประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บมจ.ทีโอที ให้การต้อนรับพร้อมรับนโยบายเร่งต่อยอดพัฒนาการใช้ประโยชน์โครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐให้กับประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงดีอี มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐสามารถตอบสนองสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดย 24,700 หมู่บ้านอินเตอร์เน็ตประชารัฐสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและชุมชน ซึ่งจุดติดตั้งอินเตอร์เน็ตประชารัฐ บ้านวังสะแก หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีการนำเทคโนโลยีมาสร้างธุรกิจให้กับชุมชนโดยการค้าขายมะม่วงกวนออนไลน์ รวมถึงการเสริมความรู้ด้านการเกษตรสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งนี้ กระทรวงดีอีได้เร่งต่อยอดการใช้ประโยชน์โดยได้มอบหมายให้ ทีโอที ดำเนินการพัฒนาความรู้การใช้ประโยชน์ให้กับประชาชน ทั้งการพัฒนาทีมสนับสนุนระดับจังหวัด พัฒนาแกนนำอาสาอินเตอร์เน็ตประชารัฐ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การบ่มเพาะและพัฒนาหมู่บ้านอินเตอร์เน็ตประชารัฐต้นแบบ รวมถึงการจัดประกวดและแสดงผลงานหมู่บ้านอินเตอร์เน็ตประชารัฐต้นแบบ นอกจากนี้ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน กระทรวงฯ ได้เตรียมที่จะขยายจุดติดตั้งอินเตอร์เน็ตประชารัฐทั้งหมู่บ้านเพิ่มเติม และหมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นอีก 10,000 จุด

น.อ.สมศักดิ์ รองปลัดกระทรวงดีอี/หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามงานโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ และประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ มีผู้ลงทะเบียนใช้งาน WiFi จำนวน 6,840,688 คน โดยที่ผ่านมาโครงการได้สร้างวิทยากรแกนนำ 1,033 คน อบรมผู้นำชุมชน 100,446 คน พัฒนาการใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐจำนวน 1,224,632 คน พัฒนาผู้นำและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาสาประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน นอกจากนี้โครงการฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงสามารถคว้ารางวัล WSIS Project Prize 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU ได้รับการโหวตติด 1ใน 5 โครงการพื้นฐานของสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีที่สุดของโลก ซึ่งนับเป็นความสำเร็จสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

ดร.มนต์ชัย หนูสง กล่าวว่า บมจ.ทีโอที เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐอย่างสูงในการดำเนินโครงการสำคัญ ซึ่งโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐเป็นหนึ่งในโครงการฯ ที่ ทีโอที ได้ทุ่มเทมุ่งมั่นดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัล เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน โดย ทีโอที ได้ต่อยอดโครงการโดยพัฒนาแอปพลิเคชั่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาสาประชารัฐ และ Live 360 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับชีวิตประจำวันของประชาชน และรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อรองรับการเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยศักยภาพด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ ทีโอที พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการสำคัญของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการใช้งานและร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ และนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริงในการดำรงชีพ สร้างความเข็มแข็งเติบโตให้กับชุมชน นำประเทศไปสู่ความความยั่งยืน

สำหรับโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐนี้ ทีโอที ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดีอี ให้ดำเนินการแทนในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อ Fiber Optic ให้ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ หมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็ว 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload)