วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-knowledgenorthern-newsการศึกษา

มศว.เปิดค่ายวิชาการ The G เตรียมความพร้อมผู้เรียนในทุกสนามสอบแข่งขัน

ที่ห้องประชุมเพชรงอก โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเวลา 9:00 น วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์สอนเสริม หรือ The G โดยมีนายชาติชาย เกียรติพิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์สอนเสริมกล่าวรายงาน คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร มีคณะผู้ปกครองและคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิด

การเข้าค่ายวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 256 มีนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 109 คน แบ่งเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 33 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 76 คน และครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ของโรงเรียนฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ พัฒนาคุณภาพทางวิชาการและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถเข้าสู่สนามสอบแข่งขันได้ในทุกสนามสอบของโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ในประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมในการเข้าค่าย มีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการทำแบบทดสอบ และการศึกษาถึงวิธีการหาคำตอบ ด้วยการใช้หลักการเหตุผล ที่สามารถเลือกคำตอบได้ถูกต้องมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เกมคณิตศาสตร์ การแสดงโชว์ทักษะทางวิชาการ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ


ภาพ/ข่าว : ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์