วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-knowledgeการศึกษา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จัดประกวดเรียงความ-วาดภาพกระดานดำ-นวัตกรรมสร้างสรรค์ BCG-ร้องเพลง

📣 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักเรียนอาชีวะ ระดับ ปวช. และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในงาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชิงทุนศึกษาและรางวัลมูลค่ากว่า 58,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

📍กิจกรรมการประกวดประกอบด้วย

📝การประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

🎨การประกวดวาดภาพกระดานดำ ระดับประถมศึกษา แบบทีมละ 3 คน และวาดภาพบนผืนผ้าใบแคนวาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเดี่ยว

💡การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ BCG ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.ปีที่ 1-3

🎤การประกวดร้องเพลงสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1TG79EKjR_vVGcHuVoaypFHBeQs4ilVYs?usp=sharing

📌เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 กรกฎาคม 2566 (ยกเว้นการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ BCG รับสมัครถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566)
สมัครได้ที่ https://forms.gle/H22WWqXNJ3wnh13V9