วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-HealthyLIFESTYLE

มุมมองดีๆ ของกัญชา 4 โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จาก “สารสกัดกัญชา”

ในเมื่อเหรียญยังมาสองด้าน เมื่อมีข้อเสีย ก็ย่อมมีข้อดี ล่าสุด กรมการแพทย์ ระบุโรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา ดังนี้

สารสกัดจากกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนเพิ่มเติม (ควรทำเป็นโครงการพิเศษหรืองานวิจัย) ได้แก่
1.โรคพาร์กินสัน
2.โรคอัลไซเมอร์
3.โรควิตกกังวล (Generalized Anxiety Disorder)
4.โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น ๆ
5.โรคอื่นๆ ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ ว่าน่าจะได้ประโยชน์

อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้นในทุกกรณี
📌 การนำสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ จำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด