วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-asean newsภาพข่าว

ไทยจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 40

กทม. (21 มิ.ย.2565) เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 40 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 เพื่อรับทราบและหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในความคืบหน้าของการขับเคลื่อนแผนงานตามความตกลงอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนการสนับสนุนอาเซียนจากหน่วยงานพันธมิตรและประเทศคู่เจรจา

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการภัยพิบัติของ 10 ประเทศ สำนักเลขาธิการอาเซียน ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม (AHA Centre) และประเทศคู่เจรจา

ข้อมูล/ภาพ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
☎️ สายด่วน 1784