วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Latest:
-Healthy

กรมสุขภาพจิตแจงผลกระทบต่อระบบจิตประสาท หากได้รับสารTHC จากกัญชา เกินขนาด มีทั้ง “กด-กระตุ้น-หลอน”

การได้รับสาร THC จากกัญชาเข้าสู่ร่างกายสามารถเกิดผลต่อ “ระบบจิตประสาท”

🟢THC 2-5 mg เทียบเท่ากับกัญชา 6 ใบ
อาการ..กดประสาท
🟢<1mg รู้สึกสบาย สงบสุขคนเดียวได้
🟡2-5 mg ง่วง อยากนอน ไม่มีแรงจูงใจทำอะไร
🔴5mg ขึ้นไป หลับลึกไม่ค่อยรู้ตัว

อาการ..กระตุ้นประสาท
🟢<1mg กระชุ่มกระชวย สมาธิดี ไม่หิวไม่เหนื่อย
🟡2-5 mg กระสับกระส่าย กลัว ตื่นตระหนก
🔴5mg ขึ้นไป หัวใจเต้นเร็วมาก อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมาก

อาการ..หลอนประสาท
🟢<1mg เคลิ้ม ฝันกลางวัน
🟡2-5 mg วิตกกังวล กลัว ไม่ออกไปไหน
🔴5mg ขึ้นไป ยิ้ม พูดคนเดียว หูแว่ว ระแวง

อาการทางจิตประสาทอาจขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและการตอบสนองของแต่ละบุคคล

#กัญชา #กัญชง #กรมสุขภาพจิต