วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-Healthy

กรมควบคุมโรคนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน โรคฝีดาษวานร สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

กรมควบคุมโรค ออกคำนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน โรคฝีดาษวานร (Patient Under Investigation) สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

ผู้เดินทางที่มีอาการดังต่อไปนี้

1.ไข้ (ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส) หรือ ประวัติมีไข้ร่วมกับมีอาการหนึ่งอาการ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และต่อมน้ำเหลืองโต

2.มีผื่นกระจายตามลำตัว มีลักษณะเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด

และเดินทางมาจาก หรืออาศัยอยู่ในประเทศที่มีการรายงานการระบาดของโรคฝีดาษวานรในประเทศ (local transmission) * ภายใน 21 วัน

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ประเทศที่มีการระบาดของโรคฝืดาษวานรในประเทศ ได้แก่ ประเทศในกลุ่มแอฟริกากลาง
และตะวันตก รวมทั้งประเทศนอกทวีปแอฟริกา ได้แก่ สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรสเปน และ โปรตุเกส
** รายชื่อประเทศที่มีการระบาดในประเทศ จะมีการปรับปรุงเป็นระยะตามสถานการณ์

ที่มา : กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Division of International Disease Control Ports and Quarantine (DIPQ)