วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Agri

เลือกทุเรียนอย่างไร? ให้ได้ทุเรียนแก่พร้อมรับประทาน

เริ่มฤดูกาลทุเรียน…ราชาผลไม้ของไทย ในช่วงต้นฤดูยังมีปริมาณน้อยราคาแพง ผู้บริโภคนิยม จึงต้องระวังผู้ค้านำ “ทุเรียนอ่อน” มาจำหน่าย

กรมวิชาการเกษตร ขอแนะนำวิธีการสังเกตลักษณะภายนอกของ “ผลทุเรียนแก่” พร้อมรับประทาน ดังนี้

📍ก้านผล แข็ง สีเข้ม เมื่อสัมผัสจะรู้สึกสากมือ

📍ปากปลิง บวมโตเห็นรอยต่อชัดเจน

📍หนาม ปลายหนามแห้ง สีน้ำตาลเข้มเปราะ และหักง่าย

📍ร่องหนาม ร่องหนามห่างเมื่อบีบหนามเข้าหากัน จะรู้สึกว่ามีสปริง

📍พู สังเกตเห็นรอยแยกบนพูได้ชัดเจน

นอกจากนี้ ยังมีคำเตือนผู้บริโภค จากเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพทุเรียน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ว่า อย่าซื้อทุเรียนพ่นเปลือกสีแดง เด็ดขาด!! เพราะเป็น “ทุเรียนอ่อน” และขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ☎️ 0 2579 0151-8 เว็บไซต์ : www.doa.go.th