วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-commerceEconomics

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ 4 องค์กรเครือข่าย ชวนลงทะเบียนสร้างร้านค้าออนไลน์ ช่วยเพิ่มช่องทางการค้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำ “โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยทั้งนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป เริ่มต้นธุรกิจสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยการจดชื่อเว็บไซต์ .co.th หรือ .in.th พร้อมรับเซลเพจหน้าร้านค้าออนไลน์ฟรี
สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพิ่มความน่าเชื่อถือ

นายปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยทั้งนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพ ด้วยการสร้างความมีตัวตนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ลดปัญหาการหลอกลวงในธุรกิจออนไลน์ อีกทั้งเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทย โดยสิทธิประโยชน์ที่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ ชื่อเว็บไซต์ co.th หรือ in.th และ Sale Page เว็บไซต์หน้าร้านค้าออนไลน์ฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปี, การอบรมสัมมนาในหลักสูตรการตลาดออนไลน์ฟรี, คำแนะนำด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และอำนวยความสะดวกในการขอรับเครื่องหมายรับรองการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered
ทีเอชนิคให้ชื่อเว็บไซต์และเซลเพจหน้าร้านออนไลน์

ด้านนางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวว่า การใช้เว็บไซต์ .th จะทำให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเว็บไซต์ที่ใช้ .co.th และ .in.th จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน้าร้านออนไลน์ เปิดช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ซื้อจะมั่นใจในการใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวตนจริง โดยหลายหน่วยงานกำลังเร่งส่งเสริมการใช้ .th และ .ไทย เป็นชื่อเว็บไซต์เพื่อลดการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ ในปีนี้มีสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งการทำเว็บไซต์อย่างง่ายแก่ผู้ประกอบการรายใหม่บนโลกออนไลน์ การโปรโมทเว็บไซต์ผ่าน Platform LINE TODAY โดย O2O สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ DBD Registered และผู้ประกอบการจะได้รับอีเมล@ชื่อเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ร่วมกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากพาร์ทเนอร์ของโครงการอีกด้วย
สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์ฯ มอบสิทธิการเป็นสมาชิกวิสามัญฟรี 1 ปี

นางสาวเมธปริยา คำนวณวุฒิ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย มองว่าการมีเว็บไซต์ที่จดโดเมนเนมเปรียบเสมือนเบอร์โทรศัพท์ที่ต่อสายได้ตลอดเวลา ถึงแม้จะเปลี่ยนผู้ให้บริการระบบ แต่ลูกค้าก็ยังสามารถติดต่อเราได้ ที่สำคัญคือการเติบโตของแบรนด์จำเป็นต้องสร้าง Branding ซึ่งการมีเว็บไซต์จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้น่าเชื่อถือ ผู้ร่วมโครงการนอกจากจะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกวิสามัญฟรี 1 ปีแล้วยังได้ร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดฟรี อาทิ งานสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยให้สิทธิเป็นสมาชิกวิสามัญฟรี 1 ปี

นางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เห็นว่าธุรกิจในทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ผ่านทางออนไลน์ เพราะผู้คนในปัจจุบันใช้ชีวิตประจำวันด้วยการซื้อสินค้า e-Commerce บนโลกออนไลน์ ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องเข้าใจการตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์ในโลกโซเชียล การสร้างร้านค้าและสินค้าให้โดดเด่นบนอีมาร์เก็ตเพลส รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจ การมีระบบ e-Payment และ e-Logistics หลายช่องทาง และการสร้างประสบการณ์ที่พึงพอใจให้กับลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิเป็นสมาชิกวิสามัญฟรี 1 ปีและได้รับข่าวสารแจ้งกิจกรรมของสมาคม
ETDA เห็นโอกาสเร่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคธุรกิจดิจิทัลไทย

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กล่าวว่า ETDA มีภารกิจส่งเสริม สนับสนุนให้คนไทยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ทำธุรกรรมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย ผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) และยังกำกับดูแลธุรกิจบริการ Digital ID ให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใต้กลไกของกฎหมาย มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเลือกใช้งานตามความเหมาะสม

โครงการนี้เป็นอีกโอกาสที่จะส่งเสริมธุรกิจ สินค้า และการบริการของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าวงกว้างได้ง่ายขึ้น และเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ธุรกิจบนโลกออนไลน์น่าเชื่อถือ โปร่งใส ผ่านเว็บไซต์ที่ระบุตัวตนของผู้ประกอบการ เป็นก้าวสำคัญที่จะเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจและการดูแลคุณภาพการบริการทางดิจิทัลไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฟรีผ่านเว็บไซต์ www.thaionline.in.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @thaionline และ Email: info@thaionline.in.th