วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-covidnews

กรมควบคุมโรค รับมอบรถตรวจโควิด-19 จากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการค้นหาเชิงรุก

ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี (30 กรกฎาคม 2564) นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มอบหมายให้นายเก้อ ถั่ว (Mr. Ge Tang) ผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองสถานทูตจีนประจำประเทศไทย มอบรถตรวจโควิด 19 (Biosafety Mobile Unit) จำนวน 2 คัน ผ่านระบบ Video Conference สนับสนุนการตรวจค้นหาเชิงรุกให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมี นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ทางกรมควบคุมโรค จะมอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นำรถตรวจโควิด 19 ไปใช้ประโยชน์และเสริมการตรวจค้นหาเชิงรุกให้สามารถดำเนินการได้ในวงกว้างมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการควบคุมการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที จำกัดวงจรการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป.