วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-forestLIFESTYLE

ทำความรู้จัก 5แมลงกินได้ ไฺฮโปรตีน

#รู้หรือไม่… แมลงเป็นสัตว์ที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก และแมลงที่กินได้ยังเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกอีกด้วย

แมลงเป็นสัตว์ที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ที่ทราบแล้วมีมากกว่า 800,000 ชนิด ด้วยเหตุผลที่ว่าแมลงมีวิวัฒนาการปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด จึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งอาศัยต่าง ๆและด้วยเหตุนี้แมลงจึงสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้แมลงยังมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ เมื่อเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของแมลงกินได้กับเนื้อสัตว์บางชนิด แมลงยังให้โปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์ที่มนุษย์รับประทาน ทำให้ปัจจุบันโปรตีนจากแมลงมีความนิยม เป็นโปรตีนทางเลือกมากขึ้น

ตัวอย่างแมลงกินได้ ได้แก่ จิ้งหรีด ตั๊กแตน แมลงกระชอน แมลงดานา จั๊กจั่น เป็นต้น

ที่มา : กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้