วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-travelรอบกรุง

เบ่งบานกลางกรุง Amazing Blooming Bangkok ชวนทุกคนมาถ่ายรูป สัมผัสความงดงามทั่วพระนคร

กทม.(21 มิ.ย.2565) เมื่อช่วงเย็น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมชมงานนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ ภายใต้ชื่องาน “Amazing Blooming Bangkok” เบ่งบานกลางกรุง ณ ย่านเมืองเก่า กรุงเทพมหานคร รวม 8 จุดหลัก ภายใต้แนวคิดหลักในการนำเสนอ Street Art ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามแนวทางของรัฐบาลในปี 2565 ซึ่งเป็นปีท่องเที่ยวไทย รวมถึงเพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนและเติบโตภายใต้สถานการณ์โควิด-19

งานนิทรรศกาลดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ที่ทางกลุ่มงานอำนวยการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นความสำคัญของการนำสินค้าทางการท่องเที่ยวสู่การสร้างประสบการณ์ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบ Visual Mapping และสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจ รวมทั้งสามารถถ่ายภาพความประทับใจและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะนำเสนอถึงความมีชีวิตชีวาของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี โดยงานมีขึ้นในช่วงวันที่ 17-26 มิถุนายน 2565

การดำเนินงานจัดกิจกรรมงานนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ ภายใต้ชื่องาน “Amazing Blooming Bangkok” เบ่งบานกลางกรุง ณ ย่านเมืองเก่า กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดหลักในการนำเสนอ Street Art ของกรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอผ่าน 8 ชิ้นงานโดย 5 ศิลปิน ดังนี้

1. การสร้างสีสันด้วยภาพ Visual Mapping จำนวน 1 ชิ้นงาน ภายใต้ชื่อผลงาน Season of Bloom โดยศิลปิน squaredots บริเวณป้อมพระสุเมรุ และมิวเซียมสยาม

2. การสร้างจุดถ่ายรูปจากดอกไม้ประดิษฐ์ โดยสร้างให้มีความสอดคล้องกับทัศนียภาพ จำนวน 2 ชิ้นงาน ภายใต้ชื่อผลงาน Butterfly effect และ The happiness circle โดยศิลปิน Rakdok บริเวณโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ และหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยาตามลำดับ

3. การสร้างจุดถ่ายรูปโดยการสร้างชิ้นงาน Installation Art บนรถโดยสารประจำทางที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชิ้นงาน ภายใต้ชื่อผลงาน The blooming bus บริเวณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

4. จัดสร้างบรรยากาศการนำเสนอระหว่างความเป็นศิลปะแนวใหม่จำนวน 2 ชิ้นงาน ภายใต้ชื่อผลงาน SEAT A SOUL โดยศิลปิน TEAYIIARTWORKS X RHYTHMTHINKER และผลงาน Flower X-Ray โดยศิลปิน Rakdok บริเวณมิวเซียมสยาม

5. จัดสร้างบรรยากาศจากการ Printing Art กำแพงและธงแห่งศิลปะ จำนวน 2 ชิ้นงาน ภายใต้ชื่อผลงาน BOO In Blooming และ Blossoms the town โดยศิลปิน Akkarapon Munlod (OREOJIMNOM) บริเวณสวนสันติปราการชัย

ทั้งนี้ งานนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ “Amazing Blooming Bangkok” เบ่งบานกลางกรุง ณ ย่านเมืองเก่า กรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคเอกชน รวบรวมศิลปินชั้นนำมาร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ รวมถึงยังจัดให้มีกิจกรรมไฮไลต์ภายในงานอย่างกิจกรรมดนตรีในสวนจากวงดนตรีที่มีชื่อเสียงต่างๆ และ Workshop งานศิลปะ ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ของกิจกรรมอีกด้วย เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป

ที่มา ภาพ/ข่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย