วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคม

มทร.ธัญบุรีมอบหมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  มอบหมวกมัดย้อม จำนวน 200 ใบ จากโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  ให้กับนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี


            นายสุรจิตต์ แก่นพิมพ์ หัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เปิดเผยว่า ทางสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ จัดโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสังคม ยกตัวอย่างเช่น โครงการ “ถักร้อย สานศรัทธา ห่มอังสะพระประธาน 9 วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการบริการวิชาการสอนทำผ้ามัดย้อม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านฟ้ารังสิต และชุมชนในเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

            สำหรับโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” โครงการความร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี 89.5 FM เพื่อส่งมอบหมวกมัดย้อมที่ส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ-ธัญบุรี และผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ที่ต้องการ โดยหมวกมัดย้อม สามารถสร้างเกราะกำบังส่วนตัวให้กับผู้ป่วยได้เมื่อต้องการ  เพราะว่าถ้าใส่วิกผมเป็นเวลานานอาจทำให้ร้อน

หมวกมัดย้อมทั้ง 200 ใบ เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรมที่เรียนในรายวิชาออกแบบการย้อมเพื่องานออกแบบแฟชั่น  เป็นการนำศาสตร์ที่ได้เรียนไปประยุกต์และใช้ประโยชน์ในงานด้านการช่วยเหลือสังคม และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ โดยได้พูดคุยเบื้องต้นกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี และจัดทำหมวกมัดย้อมมอบให้กับทั้ง 7 สถาบันมะเร็งทั่วประเทศไทย

            นายแพทย์อาคม กล่าวว่า สำหรับโรคมะเร็งเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตอันดับ 1 ใน 1 ปี พบผู้ป่วยจากโรคมะเร็งกว่า 100,000 คน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำหรับโครงการหมวกมัดย้อม เป็นจุดเริ่มต้น ในการช่วยดูแลผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยที่รักษามะเร็งต้องทุกข์จากโรค และจากการรักษา โดยเมื่อรับเคมีบำบัด ทำให้ผมร่วง การมีหมวกทำให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจและเข้าสู่สังคมได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้วิกผม ซึ่งการใช้วิกไม่สะดวก ในเรื่องของการดูแล ซึ่งการดูแลวิกค่อนข้างยุ่งยาก ส่วนหมวกจะดูแลง่าย สามารถสวมใส่ออกสู่สังคมได้ง่าย ซึ่งโครงการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยทางโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยสามารถร่วมมือกัน ช่วยเหลือผู้ป่วยให้เกิดความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของงานศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด ซึ่งทางโรงพยาบาลต้องการความช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สมารถนำบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งทางโรงพยาบาลยินดีในการร่วมมือดูแลผู้ป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้น

            ผู้ป่วยท่านหนึ่งเล่าว่า การรักษาโดยการฉายแสงทำให้ผมร่วง ส่วนใหญ่ตนจะสวมหมวกไหมพรมสีดำหรือสีพื้นไปทำงานเพราะว่าสุภาพ  ที่เลือกสวมหมวกเนื่องจากสะดวกสบายกว่าใส่วิก เพราะใส่วิกนานๆจะรู้สึกร้อน และต้องเลือกวิกให้เหมาะกับตัวซึ่งค่อนข้างลำบาก 

                “สำหรับหมวกมัดย้อมนี่ชอบมาก  เพราะส่วนตัวชอบงานฝีมือ เป็นหมวกที่สวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ในการสวมใส่ออกไปข้างนอก ต้องขอบคุณอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้จัดโครงการดังกล่าว และมีจิตใจทำเพื่อสังคม และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย” เธอกล่าวในตอนท้าย

            นายบุญญฤทธิ์ สีลาเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรม กล่าวว่า เราเรียนทางด้านศิลปะ นี่คือการนำความรู้ทางด้านศิลปะไปช่วยเหลือสังคม สำหรับกิจกรรมมัดย้อมหมวกและส่งมอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง เป็นโครงการที่ดี ช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งหมวก 1 ใบ อาจไม่ได้มีราคาอะไร แต่มีคุณค่าทางจิตใจ เหมือนการมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วย