-ประชาสัมพันธ์

เมืองนราฯ ชวนเที่ยวงาน “วันลองกอง ครั้งที่44”

           จังหวัดนราธิวาส…ขอเชิญเที่ยว งานวันลองกอง ครั้งที่44 ประจำปี2562 สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา การเกษตรก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข วันที่ 17-26 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

            ชมและติดตามการประกวดผลผลิต ทางการเกษตร อาทิ ฟักทอง ผลลองกอง พริกขี้หนู เงาะโรงเรียน แตงร้าน มังคุด ทูเรียนพันธุ์หมอนทอง มะเชือ ถั่วผักยาว บวบเหลี่ยม ฯลฯ และการประกวดบอนสี

             และขอเชิญประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23 กันยายน 2562

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… สำนักงานกษตรอำเกอใกล้บ้าน และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาศ โทร. 073532 218,079 532 222