วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-news

9 ช้างแสนรู้สวนนงนุช ร่วมหล่อเทียนพรรษา 9 วัด  9 ต้น สืบสานประเพณีไทย

            ที่บริเวณลานวิวัฒน์ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (9 ก.ค.2562) นายกัมพล  ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 ก.ค. 2562 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และช้างแสนรู้ 9 เชือก ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาอย่างพร้อมเพรียง โดยมีพระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

            นายกัมพล กล่าวว่าการจัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น” ในครั้งนี้ สวนนงนุชได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณกาล เพื่อร่วมสืบสานและรักษาประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสำคัญให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้และร่วมทำกิจกรรม

            ภายในงาน ได้มีน้องช้างจำนวน 9 เชือกร่วมหล่อเทียน ประกอบด้วย พังตรุษจีน,พังคอหญ้า ,พังชมพู่ ,  พังโจโจ้ ,พังรัฐธรรมมนูญ ,พลายยิ่งรวย,พลายตะวันฉาย ,พลายมีนา และพังเพชรพัทยา ก่อนจะนำเทียนไปถวาย ให้แก่ 9 วัด ได้แก่ วัดญาณสังวรารามวิหาร,วัดสัตหีบ,วัดสามัคคีบรรพต,วัดนาจอมเทียนวัดอัมพาราม,วัดบางเสร่คงคาราม,วัดเขาคันธมาทน์,วัดหนองจับเต่า และวัดทรัพย์นาบุญญารามเพื่อเป็นกุศลทานตามความเชื่อ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี