วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-CentralLocal-news

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลบริจาคสมทบทุนสร้างรพ.จักษุบ้านแพ้ว

            ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการและคุณภาพในการรักษาด้านจักษุของ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ส่งผลให้มีผู้ป่วยเดินทางมารับบริการที่ ศูนย์จักษุโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นจำนวนมาก เฉลี่ยกว่า 500 รายต่อวัน แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีห้องตรวจเพียง 7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง 2 ห้อง ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคอยการรักษาที่ยาวนาน และแออัดเป็นอย่างมาก

            ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยชะลอ หรือแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะตาบอดได้อย่างทันท่วงที ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงได้จัดสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ขึ้น ในปี 2558 ด้วยเงินบริจาคของประชาชนเป็นอาคารสูง 9 ชั้น ที่มีความทันสมัย ให้บริการด้านจักษุแบบครบวงจร ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 ราย มีห้องตรวจถึง 23 ห้อง ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย ห้องผ่าตัด 9 ห้อง และห้องประชุมทางวิชาการ รวมทั้งมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 400 ล้านบาท และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562

            ในเบื้องต้นทางโรงพยาบาลสามารถระดมทุนรับบริจาคได้ 280 ล้านบาท จึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็มขึ้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 แต่ยังคงขาดงบประมาณอีกถึง 120 ล้านบาท ส่งผลให้ก่อสร้างได้เพียงโครงคอนกรีตขนาด 9 ชั้น และไม่สามารถดำเนินการต่อได้มาเป็นระยะเวลา 2 ปี

            ด้วยเหตุนี้ทางโรงพยาบาลจึงได้จัด ทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขึ้น เพื่อนำรายได้ไปจัดสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ป่วยทางตาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการที่ทันสมัย และช่วยให้คนตาบอดมีโอกาสเห็นแสงสว่างอีกครั้ง โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตารับเป็น องค์อุปถัมภ์ และมี พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

            จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสในการมองเห็น คืนแสงสว่างให้ชีวิตอีกครั้ง โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่ามหากุศล จำนวน 99,999 กอง กองละ 999 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 745-0-476789 (ชื่อบัญชี ทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว) และสามารถขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ Line:@BEH.Hosp หรือโทร 082-476-2773, 034-419-555 ต่อ 1074, 1504

*** การทำบุญครั้งนี้สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า