วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-news

เรือเหงียนไม่เข็ด ทรภ1 ตามจับได้อีก 3 ลำ ลูกเรือ 6 คน ลักลอบหาปลาน่านน้ำไทย

          ชลบุรี (22 พ.ค.62)  ที่ท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.เขต 1) มอบหมายให้ นาวาเอกปพน หาญไพบูลย์  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมนายทหารพระธรรมนูญ ทัพเรือภาคที่ 1 และนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 1 เดินทางเข้าตรวจสอบการจับกุมเรือประมงต่างชาติที่รุกลำเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย ประกอบด้วยเจ้าของเรือและลูกเรือ รวม  6 คนสัญชาติเวียตนาม พร้อมของกลางเรือประมงทำด้วยไม้ ตัวเรือและเก๋งเรือสีเขียว ไม่มีหมายเลขหัวเรือ ยาวโดยประมาณ 11 เมตร กว้าง 2 เมตร จำนวน 3 ลำ อุปกรณ์ตกปลาหมึก กุ้งปลอม สายเบ็ด ตะกั่วตกปลา โดยตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันใช้เรือไร้สัญชาติทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ ดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

            สืบเนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ได้รับแจ้งจาก ศูนย์วิทยุเครือข่ายมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ 1 ว่ามีเรือประมงสัญชาติเวียดนามเข้ามาลักลอบทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย บริเวณ เเลตติจูต 12 องศา 09.134 ลิปดาเหนือ ลองติจูต 101องศา  02.081 ลิปดาตะวันออก เเบริ่ง 180 ระยะ 40 ไมล์ จากเกาะจวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงสั่งการให้เรือตรวจการณ์ 272 (เรือ ต.272) ซึ่งออกลาดตระเวนตรวจการณ์อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าตรวจสอบและสามารถจับกุมเรือสัญชาติเวียดนามได้ จำนวน 3 ลำ พร้อมไต๋และลูกเรือ รวม 6 คน จึงได้นำเรือพร้อมไต๋และลูกเรือทั้งหมด มาสอบสวนที่ท่าเรือกลางอ่าว กองบัญชาการกองเรือยุทธการดังกล่าว

            จากการสอบถามไต๋และลูกเรือทราบว่า ได้นำเรือออกจากท่าเรือเมือง ซัมด๋อง จ.กาเมา ประเทศเวียดนาม เข้ามาทำประมงในเขตน่าน้ำไทย เนื่องจากในน่านน้ำไทยบริเวณดังกล่าว มีสัตว์ทะเลอุดมสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะหมึกและปลาทะเล

                นาวาเอกปพน หาญไพบูลย์ กล่าวว่าที่ผ่านมา ระหว่างเดือน ต.ค.61 – เดือน พ.ค.62 ทรภ.1 สามารถจับกุมรือประมงสัญชาติเวียตนาม ที่รุกล้ำเข้าทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยได้ จำนวน 6 ครั้ง หากนับภาพรวมของ ศรชล.เขต 1  แล้ว สามารถจับกุมเรือประมงเวียตนามได้ถึง 32 ลำ ลูกเรือ 64 คน ซึ่งในการจับกุมแต่ละครั้งทาง ทรภ.1  ได้จับกุมอย่างละมุนละม่อมและดูแลผู้ถูกจับกุมอย่างดีด้วยหลักมนุษยธรรม เนื่องจากไทยและเวียตนามมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาทางหน่วยงานราชการเวียตนามเอง มีการประกาศให้เรือประมงเวียตนามห้ามเข้ามาทำประมงในเขตน่านน้ำไทย แต่ก็ยังมีบางส่วนไม่เชื่อฟัง จึงถูกกองทัพเรือไทย จับกุมมาดำเนินคดีตามกฏหมายไทยดังกล่าว

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี