วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-news

นวัตกรรมยานช่วยชีวิตทางน้ำ คล่องแคล่วว่องไวช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

          เปิดตัว “นวัตกรรม” ฝีมือคนไทย “ยานช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ Dolphin V-01″ ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ภายใต้แนวความคิดการสร้างเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่เกิดเหตุได้ “ ในทันที ”


         ตราด (17 พ.ค.62) นาวาเอกธราพล นนทวาทิต ที่ปรึกษาพิเศษ หจก.พีเจ ดอลฟิล กรุ้ป ( PJ DOLPHIN GROUP Limited Partnership) ได้นำคณะมาแนะนำและสาธิต ถึงคุณประโยชน์และสมรรถนะของ “ยานช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ Dolphin V-01″ ณ บริเวณชายหาดเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบกิจการทางน้ำ บนเกาะช้าง ให้ได้รับทราบถึงสมรรถนะและขีดความสามารถของ ” ยานช่วยชีวิต Dolphin V-01″ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นโดยคนไทย ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตามหลักวิชาการ “ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ” ในการออกแบบให้การทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ส่วนประกอบของตัวยาน ใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ น้ำหนักรวมของตัวยาน ฯ ประมาณ 15 กิโลกรัม ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรล ตัวยานถูกออกแบบให้มีกำลังลอยรองรับน้ำหนักได้ 70–100 กิโลกรัม ใช้งานได้ในระดับความรุนแรงของคลื่นในทะเลที่ Sea State 3 ( ความสูงของคลื่น 0.5–1.25 เมตร ) ขับเคลื่นด้วยระบบวอเตอร์เจต ความเร็วสูงสุด 20 น๊อต/ชม. ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 40 นาที ใช้งานโดยทั่วไป 5 ชั่วโมง

เป็นนวัตกรรมที่ใช้งานสะดวกและรวดเร็วด้วยคนเพียงคนเดียว สามารถสร้างความเชื่อมั่นและประทับใจต่อผู้เข้ามารับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ ด้านความปลอดภัย ” ของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ


พร้อมกันนี้ได้นำ ” ยานช่วยชีวิต Dolphin V-01″ จำนวน 3 ลำ มาให้ผู้สนใจได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและนำมาสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะล ในขณะที่มีคลื่นลมค่อนข้างแรง ให้กับคณะได้ชมในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ซึ่งสร้างความสนใจและประทับใจให้กับคณะของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบกิจการทางน้ำ บนเกาะช้างเป็นอย่างยิ่ง
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี