-AgriEconomics

กสก.ชวนเที่ยวสวนเกษตรภาคตะวันออก ชม-ชิม-ช้อป ผลไม้คุณภาพมาตรฐานส่งออก

          (จันทบุรี,พ.ค.2562) นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)เปิดเผยในระหว่างนำผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต เกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนเกษตรของเกษตรกรที่บริหารจัดการสวนเชิงการท่องเที่ยว ณ สวนเจริญชัย  ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ว่าเนื่องจากสวนของนายเจริญชัย เป็นหนึ่งของเกษตรแปลงใหญ่ เป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก. ได้มีการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกแปลงใหญ่ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และมีการบริหารจัดการสวนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งของพื้นที่ภาคตะวันออก

                 “ทางสวนได้มีการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกแปลงใหญ่มาจำหน่ายในจุดที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวมาชิมผลไม้ประจำฤดูกาลเป็นรายหัว มีพื้นที่ทำการเกษตรเพียง 8 ไร่ แต่บริหารจัดการได้อย่างน่าสนใจ มีการนำพืชสวนประเภทผลไม้มาปลูกแบบหลากหลาย เช่น มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง สละ และยังมีโกโก้ให้ได้ชมอีกด้วย บางท่านที่ยังไม่เคยเห็นว่าโกโก้เป็นอย่างไรก็สามารถเดินทางมาที่สวนแห่งนี้ได้อจะได้ชมด้วยตาของตนเอง ในระหว่างการเที่ยวชมสวนก็จะมีอดีตนายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นมัคคุเทศก์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสวนในลักษณะแบบนี้ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้อีกด้วย จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นี้นับว่ามีคุณภาพมาก” นายชาตรี  กล่าว

            ด้าน นายเจริญชัย ศิริไสยาสน์ เจ้าของสวนเจริญชัยบอกว่า ได้เริ่มต้นทำสวนเพื่อการท่องเที่ยวมาเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นผลผลิตจากสวนจะนำออกมาจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปเพียงอย่างเดียวแบบต่างคนต่างขาย แต่พบกับราคาผลไม้ตกต่ำ พอดีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้นมาก็เลยเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ในสวน จนปัจจุบันทำให้ผลไม้มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

              “ปีที่แล้วมีประชาชนที่สนใจเดินทางมาเที่ยวสวนเกษตรประมาณ 3,000 คน เฉพาะในช่วงที่เปิดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ส่วนช่วงที่ไม่มีบุฟเฟ่ต์ก็มีผู้คนที่สนใจเดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญถ้าเราทำสวนเกษตรอย่างมีความสุขเราก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดี  ไม่ต้องหวังสร้างสวนเกษตรแบบใหญ่โต และต้องมีการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ต้องรู้จักต้นไม้ ต้องรู้ว่าผลไม้แต่ละชนิดที่ปลูกนั้นมีลักษณะพิเศษเป็นอย่างไรบ้าง ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดี” นายเจริญชัย กล่าว

            สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี ด้วยช่วงระยะเวลาดังกล่าวผลไม้ในอำเภอแหลมสิงห์ ออกสู่ตลาดมากที่สุด โดยกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะให้บริการชมสวนผลไม้ ชิมผลไม้ในสวนแบบสดๆ จากต้น มีการจำหน่ายผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ ให้กับนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแหลมสิงห์ ให้บริการศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้านการทำสวน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเรียนรู้ด้านแมลงช่วยผสมเกสรผลไม้อีกด้วย

            ทั้งนี้ การพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานของการท่องเที่ยวนั้นทางสวนได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปี 2558 โดยสนับสนุน กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การให้บริการนักท่องเที่ยว