วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newssouthern-newsอุบัติเหตุทางถนน

พังงาคุมเข้มลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565

พังงา ( 28 ธ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพังงา และปล่อยแถวขบวนรถรณรงค์ด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล องค์กรมูลนิธิ กู้ชีพ/กู้ภัย และ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมืองพังงา เพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของการขับขี่ยานพาหนะลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ภายใต้คำขวัญว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน จังหวัดพังงา โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกชนิดโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในภาพรวมต้องลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต และลดจำนวนผู้บาดเจ็บที่เกิดขึ้นบนท้องถนนลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นในทุกมาตรการ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตั้งจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และด่านชุมชนขึ้นตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละอำเภอ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและมีสติตลอดเวลาเมื่อขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนเน้นการเสริมสร้าง ปลูกฝัง สร้างความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง
ขอบคุณภาพข่าว ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา