-eastern-newsLocal-news

เริ่มแล้วการแข่งขันเรือใบ สัตหีบรีกัตต้า 2019 วันแรกเรือใบ 4 ชาติ 217 ลำ ร่วมชิงชัย

           ชลบุรี (25 เมษายน 2562) ที่ชายหาดหน้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ บางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   เป็นวันแรกของการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบรีกัตต้า 2019  ระหว่างวันที่ 24 – 28  เมษายน 2562  โดยวันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สำหรับการแข่งขันในปีนี้ มีเรือเข้าแข่งขัน 11  ประเภท จาก  4 ชาติ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย จีน  บัลแกเรีย และ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน   264    คน  จาก เรือใบประเภทต่าง ๆ จำนวน 217 ลำ ประกอบด้วย เรือใบประเภท  Optimist Gold 75 ลำ ประเภท Optimist Green 58 ลำ ประเภท Laser 4.7 21  ลำ ประเภท Laser Standard (STD) 16 ลำ  ประเภท Laser Radial (RD)  11 ลำ   ประเภท 420   10 ลำ   ประเภท  470  7 ลำ ประเภท  Keel Boat 5 ลำ ประเภท FX 2 ลำ ประเภท Narca  2 ลำ และ  ประเภท Hobie 16    8 ลำ    

            โดยผลการแข่งขันที่น่าสนใจ  มีดังนี้ ประเภท 420 ที่ 1  Muhammad Syafie binali นายเรือ และ Ikramin H akimin bin Markham ลูกเรือ  จาก มาเลเซีย  แต้มเสีย 9 ที่ 2 Muhammad  Faujib นายเรือ และ Omar Ac Faroue   จาก มาเลเซีย แต้มเสีย 10   ที่ 3 เจตทวี  ยงยืนนาน นายเรือและ จักรพรรดิ วิริยะกิตติ จาก  สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ  แต้มเสีย   14ประเภท 470  ที่ 1  นาวี ธรรมสุนทร นายเรือ และ ณัฐ  บุตรมารศรี ลูกเรือ  จาก สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ  แต้มเสีย 4  ที่ 2  สุนทร แย้มพินิจ นายเรือและ กิตติภูมิ กำจร  ลูกเรือ  จาก สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ   แต้มเสีย 10  ที่ 3  Muhammad Dhiauddin นายเรือ และ Aboul Latif ลูกเรือ  จาก มาเลเซีย  แต้มเสีย  14ประเภท FX   ที่ 1  กมลชนก  กล้าหาญ นายเรือ และ นิชาภา ไหวไว ลูกเรือ จาก สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ  แต้มเสีย  4 ที่ 2 ธีรดา  ฟักแก้ว นายเรือ และ ญาณเขมินทร์   ประชาติกปัญญา จาก  สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ  แต้มเสีย  8  ประเภท  Hobie16   ที่ 1 Kari Chan นายเรือ และ Katie Sin ลูกเรือ   จาก  ฮ่องกง  แต้มเสีย 4   ที่ 2 Zong Shing นายเรือ และ Liu Xueying ลูกเรือ    จากจีน  แต้มเสีย 13  ที่ 3  Zhang Yanqing นายเรือ และ Zhao Xing ลูกเรือ  จากจีน  แต้มเสีย  19

            สำหรับการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จะแข่งขันในวันที่ 26-28  เมษายน 2562  อีก 3  วัน โดยในวันที่ 27  เมษายน 2562 จะเป็นการแข่งขันเรือใบทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา จาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบทางไกล จะได้ครองรางวัลพระราชทานนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่ง “ เวคา ” เป็นเวลา 1 ปี พร้อมจารึกชื่อเพื่อเป็นเกียรติประวัติบนหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา   นอกจากกีฬาเรือใบแล้วยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทใช้ใบร่วมด้วย คือ การแข่งขัน วินด์เซิร์ฟ โดยสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย การแข่งขันไคท์บอร์ด โดยสมาคมไคท์บอร์ด และการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ โดยชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทย พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากกองทัพเรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปตท.สผ. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

            ทั้งนี้ ในส่วนของพิธีมอบพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบรางวัลพระราชทาน การแข่งขันการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบรีกัตต้า 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 28  เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี