วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-รอบกรุงสาธารณสุขอุบัติเหตุทางถนน

สธ.ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ลดภาระของโรงพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข,นนทบุรี (6 พฤษภาคม 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศไทย ยังพบผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนทำงานกันอย่างหนักมาโดยตลอด กรมควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชนอยู่บ้านให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว หากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้านและมีการใช้รถใช้ถนน ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการลดภาระของโรงพยาบาล ช่วยให้ทีมแพทย์และพยาบาลมีเวลาไปรักษาผู้ป่วยโควิด 19 มากขึ้น และยังทำให้มีเตียงว่างสำหรับผู้ป่วยโรคอื่นๆ มากขึ้นด้วย

จากข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข ปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่าจำนวนเตียงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 12,684 เตียง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 (วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 63) มีจำนวนผู้บาดเจ็บที่ต้องมาพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุทางถนนในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จำนวน 164,368 ราย หรือเดือนละ 18,263 ราย หรือเฉลี่ย 609 รายต่อวัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาต้องใช้เตียงจำนวนมากในการรักษาผู้บาดเจ็บดังกล่าว และในคนกลุ่มนี้หลังจากที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว มีบางรายพิการนอนติดเตียง ประมาณวันละ 20 ราย ต้องเป็นภาระให้กับครอบครัว

นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่ไม่ได้นอนพักรักษาตัวอีกเป็นจำนวนมากกว่าปีละ 1 ล้านราย โดยเฉลี่ยวันละเกือบ 3,000 ราย ทั้งนี้ แม้ว่าในช่วงนี้อุบัติเหตุทางถนนจะลดลงเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ก็ตาม แต่ก็ยังมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ผู้บาดเจ็บแต่ละรายที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการดูแลรักษา ซึ่งในระยะนี้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทุ่มเทดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีการติดเชื้อจำนวนมากทุกวัน จึงถือเป็นงานที่หนักในโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องเตียงผู้ป่วยที่มีจำกัด

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านให้มากที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อโควิด 19 และเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน แต่หากจำเป็นต้องเดินทางออกไปทำงานหรือออกไปทำธุระส่วนตัวนอกบ้าน และมีการใช้รถใช้ถนน ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยไม่ขับรถเร็ว ดื่มไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและทุกที่นั่ง รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ใส่สายรัดคางให้ถูกต้อง เพราะนอกจากจะเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแล้ว ยังเป็นการลดภาระของโรงพยาบาล ช่วยให้ทีมแพทย์และพยาบาลมีเวลาไปดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 มากขึ้น และยัง ทำให้มีเตียงว่างสำหรับผู้ป่วยโรคอื่นๆ มากขึ้น ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย.