วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-knowledgeสาธารณสุข

กรมควบคุมโรคจับมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ เปิดตัวสื่อออนไลน์ Stand by you เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น หวังยุติเอดส์

กทม. (25 สิงหาคม 2565) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดตัว Stand by you ในรูปแบบเว็บไซต์และไลน์โอเอ “ตรวจฟรี รู้เร็ว ช่วยทันเวลา” เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และการเข้าถึงบริการเกี่ยวกับเอชไอวี

แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน จากการคาดประมาณมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปี 2564 จำนวนราว 520,00 คน และคาดประมาณว่าประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 6,500 คนต่อประชากรทั้งหมด (ที่มา: Spectrum-AEM ปรับปรุง 22 เมษายน 2565) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี จากเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ภายในปี 2573 จึงสนับสนุนให้ประเทศไทย โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์การเข้าถึงเครือข่ายออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี และการดูแลรักษาในวัยรุ่นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์สูง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาเอชไอวี โดยใช้สื่อสังคมสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบให้บริการคลินิกวัยรุ่นบนระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบให้คำปรึกษาออนไลน์

เนื่องจากในปัจจุบันการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นนั้นนอกจากการลงพื้นที่การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้ว อีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถให้วัยรุ่นได้รับรู้และตระหนักมากขึ้น คือเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ที่เริ่มเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทางโครงการจึงได้มุ่งหวังว่ากลยุทธ์การเข้าถึงผ่านสื่อสังคมออนไลน์นี้ จะสามารถเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงบริการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีต่างๆ รวมถึงการเข้าถึง ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อป้องกันให้ลูกหลานของเราปลอดภัยจากจากการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

ด้านศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องเอชไอวี เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ออนไลน์ โดยผู้รับบริการสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดไลน์โอเอ Stand by you เพื่อขอรับบริการ ได้แก่ ขอรับชุดตรวจหาเอชไอวีด้วยตนเอง ทำแบบประเมินหาความเสี่ยง ขอรับคำปรึกษาเรื่องเอชไอวี เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งบริการส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีตรวจด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถตรวจหาเอชไอวีเอง ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และวิดีโอสาธิตการใช้ชุดตรวจ ซึ่งมีความเป็นส่วนตัว และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ พร้อมทั้งรับคำแนะนำหลังจากทราบผลตรวจ มีบริการให้คำปรึกษาจากหมอ ผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ไลน์โอเอ @stand by you หรือ เว็บไซต์ standbyyou.info

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว นับเป็นช่องทางการเข้าถึงของเด็กวัยรุ่นไทย ที่จะได้รับคำปรึกษา เข้าถึง ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถได้รับยาป้องกันทั้งแบบฉุกเฉินและแบบป้องกันเอชไอวี หากมีความเสี่ยงในอนาคต นำไปสู่การตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของเอชไอวี เอดส์ต่อไป

ที่มา : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค